Bliv aktiv

Vi er indtil videre 15 frivillige, der henter cykler, laver kaffe, skifter bremser, sorterer skruer, kranksæt og affald mm.

Alderssammensætningen er bred 😊 og kønssammensætningen er skæv ☹

Nogle er gode til at lave cykler, andre er i gang med at lære det og andre er fx rigtig stærke.

Cykeltutten er et integrationsprojekt, hvor vi er sammen og mødes om at lave en cykel. Vi tager på ture i naturen, har mountainbikehold, planlægger overtagelsen af verdensherredømmet én brugt cykel ad gangen.

Vi har et stort værksted og en café med kaffemaskine og en projektor, hvor der er plads til aktiviteter og projekter. Hvis du/I har nogle ideer og er klar til at tage ansvar for dem, så er der stor sandsynlighed for at det kan lade sig gøre.

Vi opfordrer de, der er interesserede i at bruge Cykeltuttens faciliteter og lokaler til arrangementer og projekter til at dukke op til et medlemsmøde eller blive aktive i foreningen.

Alt er muligt, men vi er glade for:

  • Arrangementer der styrker sammenhængskraften i lokalmiljøet og skaber liv og aktivitet på Frederiksø
  • Åbne arrangementer og projekter
  • Arrangementer med fokus på fællesskaber, integration og genbrug – eller cykelkultur i den bredeste forstand
  • not-for-profit og gratisme

Hvis du i øvrigt kan lide at skrue på cykler eller bare være en del af et socialt værkstedsfællesskab, så kom ned forbi.